Algemeen

Bestuur
Het bestuur van de SRB bestaat uit jongeren die leiding geven aan de algemene organisatie van de stichting en nodigt de sprekers uit voor de avonden. Per locatie zijn er twee of drie bestuursleden betrokken. Zij adviseren en staan de organisatiecommissies bij in het organiseren van de avonden.

Erwin Schipper ( voorzitter )
- Adres : 
 
Merellaan 190
2902 JK Capelle aan den IJssel
- Telefoon : 010 - 4423103
- E-mail : erwinschipper@deviationmusic.nl
 
Arthur Jongekrijg ( secretaris )
- Adres :
 
Arent van Lierstraat 27 a
3297 AB Puttershoek
- Telefoon : 078 - 6765696
- E-mail : arthurjongekrijg@deviationmusic.nl
 
Jaco de Jong ( penningmeester )
- Adres : 
 
Van Utenhoveweg 17
4191 MD Geldermalsen
- Telefoon : 0345 - 572946
- E-mail :  jacodejong@deviationmusic.nl
 
      ( algemeen lid )
- Adres :
 
Vacature
- Telefoon :  
- E-mail :   

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft als taak het handelen van het bestuur te controleren  met betrekking tot de doelstelling en te toetsen de grondslag van de stichting (Gods Woord). De Raad van Toezicht bestaat uit verschillende personen uit de breedte van de reformatorische gezindte. Eenmaal per jaar belegt het bestuur een vergadering met de Raad van Toezicht.

Samenstelling Raad van Toezicht

Ds. D.J. Budding Waarder Voorzitter  
Ds. P. den Butter Middelharnis
Ds. M. Karens Werkendam  
Dhr. J.C. van der Kuijl   Hendrik Ido Ambacht  
Ds. A.P. van der Meer St. Philipsland

Organisatiecommissies
Elke locatie heeft een eigen organisatiecommissie. De organisatiecommissie zorgt voor het goede verloop van de plaatselijke bezinningsavonden. Er zijn vier organisatiecommissies: in Amersfoort, Goes, Kampen en Rotterdam. Elke commissie heeft onder andere een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, kasbeheerder en een hoofd stoelenbeheer.

De organisatiecommissie wordt bijgestaan door een groep enthousiaste
medewerk(st)ers die ongeveer eens in de drie keer ieder een eigen taak hebben. Dit zijn onder andere koffiedames, stoelenmedewerkers, bemanning informatietafel en parkeerwachters. Meld je aan bij de informatietafel !